Download uw exemplaar

Case study Gemeente Utrecht

gemeente-utrecht-frontpage-case-study

'Met iBabs, worden stapels papier teruggebracht tot de dikte van een tablet.'

Adam Golombek, Information en Process Manager Gemeente Utrecht 

Lees in deze case study hoe de Gemeente Utrecht efficiënter is gaan vergaderen met iBabs.
Hierin worden de volgende punten behandeld:

  • Probleemstelling
  • Oplossingen
  • Pilot fase
  • Implementatie fase
  • Gebruiker ervaringen